D'n Hoef Groene BSO Someren

Groene BSO

Reg-nr. 195605822

Groene BSo bij D'n hoef in Lierop

Wij geloven dat kinderen zich het beste ontwikkelen door te spelen in de natuur en streven ernaar om kinderen na schooltijd op eigen wijze tot ontspanning te laten komen. Dat betekent dat spelen op D’n Hoef in vrijheid gebeurt en eigen keuzes erg belangrijk zijn. Op maandag, dinsdag en donderdag bieden wij diverse BSO-activiteiten aan.

Groene BSO D’n Hoef is een centrum voor natuurpedagogiek voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Wij bieden onvergetelijke natuurbelevenissen en speelmomenten in de omgeving van Someren. Basisgedachte bij onze groene BSO is het inzetten van de natuur (waaronder dieren) ten behoeve van ontwikkeling bij kinderen in de basisschoolleeftijd.

Hansje Welten heeft dit concept speciaal voor D’n Hoef vormgegeven. Naast de Groene BSO worden op D’n Hoef ook schoolprojecten aangeboden en geven wij advies en training. Groene BSO D’n Hoef is gekoppeld aan Pedagogisch centrum D’n Hoef, een jeugdzorginstelling/ zorgboerderij, waardoor het mogelijk is dat kinderen die klaar zijn met behandeling, door kunnen stromen naar een reguliere BSO.

wij werken aan een inclusieve samenleving waarin het voor ieder kind mogelijk is om samen op te groeien. ons doel is kinderen extra ontwikkelingskansen te bieden door te spelen in de natuur en verbondenheid te creëren met de natuur.

Wat doen we

Onze hoogopgeleide medewerkers hebben een brede natuurkennis die we op allerlei gebieden toepassen bij onze groene BSO alsook ook in onderwijs en jeugdzorg. We hebben sinds de start van D’n Hoef een schat aan kennis opgebouwd over natuureducatie en -pedagogiek.